Nézze meg digitális nyomdánk és kötészetünk egyedi ajánlatait is!

Adatvédelmi tájékoztató

www.konyvmuhely.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Név: RB-Bindex Kft.
Székhely: 3526 Miskolc, Blaskovics László u. 5
Telefon: +36-46-790-014
E-mail: info@konyvmuhely.hu
Adószám: 13698018-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09013021
Képviselő: Bukta Bertalan

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Az adatkezelő hírlevelek küldéséhez a felhasználó nevét és e-mail címét használja fel, a megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelő statisztikai értékelésekhez cookie-kat használhat fel. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít forgalmi adatok lekérdezésére. Ezeket az információkat az adatkezelő csupán belső jelentések elkészítéséhez használja fel, harmadik félnek nem adja ki.

Az adatkezelő árajánlat készítéshez kezeli a felhasználó nevét,  cégnevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint szállítási és számlázási címét is. Adatkezelő az árajánlat elkészítése során a könyv tervezett címét, típusát, példányszámát, kívánt méretét, jelenlegi méretét, jelenlegi oldalszámát, a színes oldalak számát, a borító típusát, a borító színét és az anyagleadás formátumát is nyilvántartásba veszi. Ezeket az adatokat az RB-Bindex Kft. csupán a könyvkiadásra vonatkozó árajánlat elkészítéséhez használja fel, harmadik félnek nem adja ki.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

Az RB-Bindex Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel, a személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára nem adja ki.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

www.konyvmuhely.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztésére és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő.

www.konyvmuhely.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Az adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

A felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.konyvmuhely.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.